Kundecase

Isiflo AS

DynamicWeb Rapido nettside

Favorittlister

Deling av favorittlister innad i firma

7 språk

Nettside på 7 språk med forskjellige ERP-systemer

Representasjon

Mulighet til å legge inn ordre på vegne av andre kunder

Utfordring

Produktdata på tvers av forskjellige språk

Isiflo tilbyr produkter på 7 forskjellige språk. Det byr på utfordringer når landene ønsker forskjellige produktdata og dokumentasjon om produktene. De foskjellige landene har også produktdatene sine i forskjellige ERP-systemer (NAV, AX, BC). Selv om alle selskapende er selvstendige er ønsket å forene alle landsspesifikke produkter på ett sted slik at de kan tilby et helhetlig produktspekter. 

Løsning

Isiflo bruker "family products" og "language layers" for å organisere og tilpasse produktinformasjon til forskjellige land. De samler produktdata fra forskjellige ERP-systemer i en SQL-database.

Produktene i Isiflo er organisert gjennom konseptet "family products" i DW. Dette er en måte og strukturere produkter som har like egenskaper. De deler den samme produkt innformasjonen, men har forskjellige verdier. Dette kan sammenlignes med det mer kjente utrykket varianter.

Isiflo benytter "language layers" for å håndtere oversettelsen av tekst og håndterer forskjellig produktinnfomasjon som er viktig for hvert land. Dette gir mulighet til å ha tilpasset innhold som er relevant til de forskjellige landene. Dette kan for eksempel være artikler som er forskjellige for hvert land. 

De syv landene benytter seg av flere ERP-systemer. For å samle flest mulig land er det opprettet en SQL-database som benyttes til å hente produktdata. De forskjellige ERP-systemene sender produktinformasjonen til denne databasen.