Isiflo

Finnes på 7 språk

Isiflo benytter seg av en SQL-database for å hente ut produktinfoen til de forskjellige landene. Produktene er bygd opp gjennom konseptet «family products» og bruker "language layers" for å håndtere oversettelsen av tekst på tvers av forskjellige land.  

Isiflo er datterselskap av det børsnoterte selskapet Aalberts NV. Alle Aalberts NV sine aktiviteter innen vann- og gassforsyning («Utility Products»), er samlet under ISIFLO-gruppen som ledes fra Raufoss. ISIFLO-gruppen har en omsetning på ca. 1 mrd. NOK med god lønnsomhet. ISIFLO har datterselskap i Sverige, Tyskland, Frankrike og Nederland med totalt ca. 250 ansatte.

Isiflo's hovedprodukter er koblinger i messing og kompositt for sammenføyning av rør innen vann- og gassforsyning. Etter nesten 60 år på markedet er de et av de sterkeste merkevarene innen Europas vann-, avløps- og gassdistribusjonsnett.

Utfordring

Produktdata på tvers av forskjellige språk

Isiflo tilbyr produkter på 7 forskjellige språk. Det byr på utfordringer når landene ønsker forskjellige produktdata  og dokumentasjon  om produktene. De foskjellige landene har også produktdatene sin i forskjellige ERP-systemer (NAV, AX, BC). Selv om alle selskapende er selvstendige er ønsket å forene alle landespesifikke produkter på et sted slik at de kan tilbye et helhetlig produktspekter. 

Løsning

Isiflo bruker "family products" og "language layers" for å organisere og tilpasse produktinformasjon til forskjellige land. De samler produktdata fra forskjellige ERP-systemer i en SQL-database.

Produktene i Isiflo er organisert gjennom konseptet "family products" i DW. Dette er en måte og strukturere produkter som har like egenskaper. De deler den samme produkt innformasjonen, men har forskjellige verdier. Dette kan sammenlignes med det mer kjente utrykket varianter.

Isiflo benytter "language layers" for å håndtere oversettelsen av tekst og håndterer forskjellig produktinnfomasjon som er viktig for hvert land. Dette gir mulighet til å ha tilpasset innhold som er relevant til de forskjellige landene. Dette kan for eksempel være artikler som er forskjellige for hvert land. 

De syv landene benytter seg av flere ERP-systemer. For å samle flest mulig land er det opprettet en SQL-database som benyttes til å hente produktdata. De forskjellige ERP-systemene sender produktinformasjonen til denne databasen. 

Resultat

Helhetlig

God organisering av produktinformasjon på tvers av språk

Isiflo har oppnådd flere positive resultater ved å takle utfordringene som er nevnt ovenfor. Ved å bruke DW har vi sammen klart å skape god organisering av produktinformasjon som enkelt kan håndteres på tvers av språkene. Dette har gjort at Isiflo har en helhetlig profil utdad selv om datterselskapene opprerer i forskjellige markeder.

Ingenting funnet

Sorry, that filter combination has no results.
Please try different criteria